Uchwała nr 46/91/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 września 2020w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087)

Uchwała nr 46/91/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 września 2020


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:
 
§1 
Opiniuje się pozytywnie zaliczenie drogi wewnętrznej dojazdowej zlokalizowanej na pograniczu miejscowości Brzeście i Bliżyn w kierunku Wołowa (Stary Gostków) położonej na terenie Gminy Bliżyn do kategorii dróg gminnych.
 
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.
  
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus 
  
 
 
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
 
1.      Anna Leżańska
 
2.      Katarzyna Bilska
 
3.      Tadeusz Bałchanowski
 
4.      Adam Ciok
 
Uchwała (193kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (11 września 2020, 13:18:06)

Ostatnia zmiana: Olga Łukomska (11 września 2020, 13:20:27)
Zmieniono: poprawki graficznie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 55