Uchwała nr 46/90/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 września 2020w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy ulicy Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej. Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363)

Uchwała nr 46/90/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 września 2020


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy ulicy Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zarząd Powiatu Skarżyskiego opiniuje pozytywnie lokalizację inwestycji polegającej na   rozbudowie ulicy Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej z chodnikiem ze zjazdami i odwodnieniem. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący
    Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus
 
1.      Anna Leżańska    
2.      Katarzyna Bilska
3.      Tadeusz Bałchanowski    
4.      Adam Ciok   

Uchwała (197kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (11 września 2020, 08:10:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54