Uchwała nr 46/89/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 września 2020w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy ul. Pułaskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej. Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363)

Uchwała nr 46/89/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 września 2020


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy ul. Pułaskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363)Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 
Zarząd Powiatu Skarżyskiego opiniuje pozytywnie lokalizację inwestycji polegającej na  przebudowie ul. Pułaskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej w ramach zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki wraz z budową miejsc postojowych oraz przebudową infrastruktury technicznej” z uwagami: 
1. „Wykonać projekt stałej organizacji ruchu”. 
2.  „Na warunkach określonych w piśmie ZDP.SU.4014.12.202.RD z dnia 02.04.2020r.” 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
  
    Artur Berus 
  

1.      Anna Leżańska   
2.      Katarzyna Bilska 
3.      Tadeusz Bałchanowski  
4.      Adam Ciok 
   
  
  
  
  

metryczka


Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (11 września 2020, 08:04:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53