Uchwała nr 33/66/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 1 lipca 2020w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 33/66/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 1 lipca 2020


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:


§1 

Opiniuje się pozytywnie zaliczenie dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne do kategorii dróg gminnych: 
1) Droga w miejscowości Grzybowa Góra na odcinku od drogi powiatowej nr 0557T w kierunku przejazdu kolejowego Grzybowa Góra – Łyżwy na długości 2320m położona na działkach nr ewidencyjny 664/1
i 1328. 
2)  Droga w miejscowości Świerczek na odcinku od drogi powiatowej nr 0555T do przejazdu kolejowego Lipowe Pole – Las na długości 1545m, położona na działkach nr ewidencyjny 114 i 2.      
  
§2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu. 
 
§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
      Przewodniczący
                                                                             Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
 
                                                                                            Artur Berus
 
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
 
1.      Anna Leżańska
 
2.      Katarzyna Bilska
 
3.      Tadeusz Bałchanowski
 
4.      Adam Ciok
 


Uchwała_.pdf (190kB) pdf
uzasadnienie.doc (30kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (1 lipca 2020, 11:53:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149