Uchwała nr 28/56/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 maja 2020w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie lokalu w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, 1571 i 1815)

Uchwała nr 28/56/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 maja 2020


w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie lokalu w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, 1571 i 1815)


Zarząd Powiatu    u c h w a l a,   co następuje: 

 
§ 1     
 
1.    Wyraża się zgodę na nieodpłatne użytkowanie lokalu Nr 217 w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przez Stowarzyszenie Szarych Szeregów Samodzielny Krąg w Skarżysku-Kamiennej oraz przez Związek Strzelecki Strzelec Jednostka w Skarżysku-Kamiennej. 
2.    Umowa zostanie zawarta na okres do trzech lat.
 
 
§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                        Przewodniczący           
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 

       Artur Berus        

                                                                                                                                                        Członkowie Zarządu:              
                                                                                              
1.    Anna Leżańska
2.    Katarzyna Bilska
3.    Tadeusz Bałchanowski
4.    Adam Ciok

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (28 maja 2020, 13:37:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87