Uchwała nr 26/55/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 20 maja 2020rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku – Kamiennej. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815)

Uchwała nr 26/55/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 20 maja 2020


rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku – Kamiennej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego, uchwala co następuje 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z dniem 30 lipca 2020 r., zawartej z Panią Elżbietą Azarowicz – Dyrektorem Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku – Kamiennej, na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na emeryturę. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     Przewodniczący Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur Berus
Członkowie Zarządu Powiatu:
 Anna Leżańska
 Katarzyna Bilska 
 Tadeusz Bałchanowski
 Adam Ciok

uchwała.pdf (63kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (21 maja 2020, 13:04:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264