Uchwała nr 26/54/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 20 maja 2020w sprawie odwołania powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 r. poz. 1045)

Uchwała nr 26/54/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 20 maja 2020


w sprawie odwołania powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 r. poz. 1045)§ 1 
 Odwołuje się powierzenie Pani Grażynie Burtnik nauczycielowi Zespołu Szkół Technicznych im Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej zadań nauczyciela doradcy metodycznego w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych z dniem 31 sierpnia 2020 roku, w związku ze złożeniem przez Panią Grażynę Burtnik rezygnacji. 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Przewodniczący 
 Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
 Artur Berus  

 Członkowie Zarządu Powiatu: 

 Anna Leżańska 
 Katarzyna Bilska 
 Tadeusz Bałchanowski 
 Adam Ciok
Uchwała (66kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (21 maja 2020, 12:18:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223