Uchwała nr 24/52/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 maja 2020zmieniająca skład zespołu koordynującego opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815), art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. z 2017 r. poz. 458)

Uchwała nr 24/52/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 maja 2020


zmieniająca skład zespołu koordynującego opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815), art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. z 2017 r. poz. 458)


§1. 
 W Uchwale nr 43/82/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie powołania powiatowego zespołu koordynującego opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 1. Powołuje się zespół koordynujący opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego do 2022 roku, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie osobowym:
1.      Przewodniczący Zespołu: Małgorzata Nosowicz – Sekretarz Powiatu Skarżyskiego,
2.      Członkowie Zespołu:
a)      Paweł Perkowski – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej,
b)       Jacek Jamroz – przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej,
c)      Marzena Sala – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku- Kamiennej,   
d)      Renata Podlewska – przedstawiciel Powiatowego Środowiskowego Domu   Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej,
e)      Magdalena Wilk – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
f)       Bernadetta Malik – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom „PRAXIS” w Skarżysku-Kamiennej,
g)      Monika Kowalska – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysk-Kamiennej
h)      Renata Zajc-Dębowska – przedstawiciel Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej”
  

§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu. 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                      Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
                                                                                                     Artur Berus
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu Skarżyskiego:
1.  Anna Leżańska 
2.  Katarzyna Bilska 
3.  Tadeusz Bałchanowski 
4.  Adam Ciok 

Uchwała (207kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (18 maja 2020, 13:21:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186