Uchwała nr 24/50/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 maja 2020w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568 i 695)

Uchwała nr 24/50/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 maja 2020


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568 i 695)


uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok a mianowicie:
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                       
   Przewodniczący 
          Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
                                                                                                       
                                                                                                 Artur Berus 

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu: 

1.      Anna Leżańska
2.      Katarzyna Bilska
3.      Tadeusz Bałchanowski
4.      Adam Ciok

Uchwała (197kB) pdf
Uzasadnienie (189kB) pdf
Załącznik 1 (347kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (18 maja 2020, 13:13:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179