Strona główna  >  Uchwały  >  2020

Uchwała nr 1/1/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 2 stycznia 2020


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2019r poz. 511, 1571 i 1815) oraz §4 ust 3 uchwały Nr 128 / XVI / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035


u c h w a l a się , co następuje: 
 
§ 1 
Upoważnia się Kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego:
1.      Martynę Maćkowiak – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.J. Słowackiego
2.      Pawła Buryło – Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im.A. Mickiewicza
3.      Mariusza Kawa – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
4.      Artura Szumielewicza – Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
5.      Marcina Kruka – Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
6.      Marzenę Sala – Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
7.      Joannę Żurawkę – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych
8.      Joannę Romaszewską – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
9.      Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
10.  Halinę Sieczka – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych
11.  Elżbietę Azarowicz – Dyrektora Centrum Obsługi Placówek, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „Przystań 1”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 „Przystań 2”
12.  Jacka Jamroza – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
13.  Marcina Machowskiego - Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
14.  Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
15.  Jadwigę Półtorak-Berus - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
16.  Marka Czyża – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
17.  Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
18.  Renatę Podlewską – Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
19.  Agnieszkę Herbuś – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”
 
do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach (limitach) określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 przyjętej Uchwałą Nr 128/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r z późniejszymi zmianami oraz do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz Kierownikom Jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3 
Traci moc:
1.      Uchwała Nr 5/14/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań
 
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                        
     
                                                                                                      Przewodniczący 
    Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
                                                                                                     
                                                                                               Artur Berus 
  
 
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
 
1.      Anna Leżańska
2.      Katarzyna Bilska
3.      Tadeusz Bałchanowski
4.      Adam Ciok
 
 
   
 
Uzasadnienie 
Podjęcie uchwały wynika z przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań Kierownikom jednostek budżetowych (organizacyjnych) w granicach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki, co zapewni sprawne funkcjonowanie wszystkich jednostek podległych Powiatowi.
Rada Powiatu Skarżyskiego w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035 udzieliła Zarządowi Powiatu wymienionych w uchwale upoważnień oraz wyraziła zgodę na ich przekazanie kierownikom jednostek budżetowych podległych powiatowi.

Uchwała (216kB) pdf

Opublikował: Olga Łukomska (14 stycznia 2020, 11:10:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij