Uchwała nr 57/118/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 listopada 2019w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokNa podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)

Uchwała nr 57/118/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)


uchwala się, co następuje: 

  
§ 1. 

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok a mianowicie: 
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
  
§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Przewodniczący 
          Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
                                                                                                       
                                                                                              Artur Berus 

Członkowie Zarządu 
uczestniczący w posiedzeniu: 
1.      Anna Leżańska 
2.      Katarzyna Bilska 
3.      Tadeusz Bałchanowski 
4.      Adam Ciok 
 
Uchwała (198kB) pdf
Uzasadnienie (192kB) pdf
Załącznik 1 (286kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (28 listopada 2019, 10:11:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113