Uchwała nr 47/101/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 10 października 2019w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 511, 1571 i 1815) w związku z Uchwałą Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

Uchwała nr 47/101/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 października 2019


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 511, 1571 i 1815) w związku z Uchwałą Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.


Zarząd Powiatu    u c h w a l a,   co następuje: 

  
§ 1.     
  
1.    Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu Nr 229 w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności projektowania identyfikacji wizualnej firm, stron internetowych oraz materiałów reklamowych.  
2.    Umowa najmu może być zawarta na okres do trzech lat. 
  
  
§ 2. 
  
  
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej. 
  
§ 3. 
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  
  
  
                                                    Przewodniczący 
Zarządu Powiatu  Skarżyskiego 
                                                                                                               
                                                                                                                 Artur Berus                                                                                                                                                                                                             
Członkowie Zarządu: 
1.    Anna Leżańska
2.    Katarzyna Bilska
3.    Tadeusz Bałchanowski
4.    Adam Ciok
Uchwała (206kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (17 października 2019, 13:19:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100