Uchwała nr 44/96/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2019w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.511 i 1571) w związku z Uchwałą Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

Uchwała nr 44/96/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 września 2019


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.511 i 1571) w związku z Uchwałą Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.Zarząd Powiatu    u c h w a l a,   co następuje:
 
§ 1    
 
1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokali Nr 312, 313, 314, 315 w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej z przeznaczeniem na działalność ustawową MOPS z zakresu pomocy społecznej.
2. Umowa najmu może być zawarta na okres do trzech lat.
 
 
§ 2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Członkowie Zarządu                                                    Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                                                                        Skarżyskiego
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Artur Berus
1.    Anna Leżańska...........................
2.    Katarzyna Bilska.........................
3.    Tadeusz Bałchanowski..................
4.    Adam Ciok.................................

Uchwała (204kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (27 września 2019, 12:11:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109