Uchwała nr 44/95/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2019w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.511 i 1571) w związku z Uchwałą Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

Uchwała nr 44/95/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 września 2019


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.511 i 1571) w związku z Uchwałą Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.Zarząd Powiatu    u c h w a l a,   co następuje:
 
§ 1    

 
1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu Nr 234 w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, z przeznaczeniem na prowadzenie Kancelarii Adwokackiej.
2. Umowa najmu może być zawarta na okres do trzech lat.
 
 
§ 2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Członkowie Zarządu                                                            Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                                                                                     Skarżyskiego
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Artur Berus
1.    Anna Leżańska......................
2.    Katarzyna Bilska....................
3.    Tadeusz Bałchanowski.............
4.    Adam Ciok............................

Uchwała (202kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (27 września 2019, 12:08:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101