Uchwała nr 44/94/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r poz. 544, 545, 807, 970, 1556, 2187, 2339, 2757, 3355)

Uchwała nr 44/94/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 września 2019


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r poz. 544, 545, 807, 970, 1556, 2187, 2339, 2757, 3355)


uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok a mianowicie: 
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący 
 Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
 
 Artur Berus 

Członkowie Zarządu 
uczestniczący w posiedzeniu: 
1. Anna Leżańska 
2. Katarzyna Bilska 
3. Tadeusz Bałchanowski 
4. Adam Ciok 


Uchwała (201kB) pdf
Uzasadnienie (198kB) pdf
Załącznik 1 (290kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (26 września 2019, 13:30:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76