Uchwała nr 28/74/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 3 lipca 2019w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035 Na podstawie art. 226, art. 227, art.229 i art. 232 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869) oraz §3 pkt 4 uchwały Nr 21/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035

Uchwała nr 28/74/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 3 lipca 2019


w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229 i art. 232 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869) oraz §3 pkt 4 uchwały Nr 21/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035u c h w a l a się,   co następuje:

§ 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21 / IV / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia  24 stycznia 2019r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 21 / IV / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 21 / IV / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r  „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                               Przewodniczący
                                                                                       Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                     
                                                                                                   Artur Berus
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
1. Anna Leżańska
2. Katarzyna Bilska
3. Tadeusz Bałchanowski
4. Adam Ciok
 
  Uchwała (5338kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (5 lipca 2019, 09:31:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144