Uchwała nr 27/67/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 czerwca 2019w sprawie: wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Łaziska-Zdziechów-Szydłowiec – odcinek o długości 498,0m (ul. T. Kościuszki w Szydłowcu). Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 6a ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 27/67/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2019


w sprawie: wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Łaziska-Zdziechów-Szydłowiec – odcinek o długości 498,0m (ul. T. Kościuszki w Szydłowcu).

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 6a ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:


§1. 
  
Opiniuje się pozytywnie pozbawienie kategorii drogi powiatowej Łaziska-Zdziechów-Szydłowiec – odcinek o długości 498,0m (ul. T. Kościuszki w Szydłowcu) od km 11+399 do km 11+897 na terenie powiatu szydłowieckiego.   
  
§2. 
  
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu. 
  
§3. 
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  
         Przewodniczący 
                                                                              Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
  
    
                                                                                           Artur Berus 
  
  
  
Członkowie Zarządu Powiatu: 
  
1. Anna Leżańska 
2. Katarzyna Bilska 
3. Tadeusz Bałchanowski 
4. Adam Ciok

Uchwała (193kB) pdf
Uzasadnienie (536kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (28 czerwca 2019, 09:50:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78