Uchwała nr 26/65/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 czerwca 2019w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokNa podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok

Uchwała nr 26/65/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 czerwca 2019


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok


uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. 
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok a mianowicie: 
  
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                                                                          Przewodniczący 
          Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
                                                                                                       
                                                                                            w z Anna Leżańska 
Członkowie Zarządu 
uczestniczący w posiedzeniu: 
1.      Katarzyna Bilska 
2.      Tadeusz Bałchanowski 
3.      Adam Ciok

Uchwała (264kB) pdf
Uzasadnienie (193kB) pdf
Załącznik 1 (281kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (21 czerwca 2019, 10:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114