Uchwała nr 22/59/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 maja 2019w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokNa podstawie art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok

Uchwała nr 22/59/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 maja 2019


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok


uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. 
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok a mianowicie: 
  
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 


§ 2.
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
  
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                        
  Przewodniczący 
              Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
                                                                                                       
                                                                                                   Artur Berus 

Członkowie Zarządu 
uczestniczący w posiedzeniu: 
1.      Anna Leżańska 
2.      Katarzyna Bilska 
3.      Tadeusz Bałchanowski 
4.      Adam Ciok

Uchwała (203kB) pdf
Uzasadnienie (198kB) pdf
Załącznik 1 (367kB) pdf
Załącznik 2 (371kB) pdf
Załącznik 3 (280kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (31 maja 2019, 08:46:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77