Uchwała nr 20/57/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 maja 2019w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynkuprzy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz Uchwały Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu

Uchwała nr 20/57/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 maja 2019


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynkuprzy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz Uchwały Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu


Zarząd Powiatu u c h w a l a, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu 323 o powierzchni użytkowej 18 m2 w budynku przy ul. Pl. Floriański 1w Skarżysku-Kamiennej z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z przeznaczeniem naprowadzenie działalności statutowej.
2. Umowa najmu może być zawarta na okres do trzech lat.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Powiatu Skarżyskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu                                                         Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                                                                                Skarżyskiego
                                                                                                Artur Berus
1. Anna Leżańska. …......................................
2. Katarzyna Bilska. …....................................
3. Tadeusz Bałchanowski …...........................
4. Adam Ciok …............................................

Uchwała (65kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (17 maja 2019, 13:30:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197