Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr 49/93/2017
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 października 2017


w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszeniaw stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 76 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1872 z późniejszymi zmianami)


Zarząd Powiatu u c h w a l a co następuje:
§ 1

1. Uzgadnia się wysokość opłat za posiłki, termin i sposób ich wnoszenia :
1)      Dla dzieci i młodzieży szkolnej:
a)      Śniadanie i II  śniadanie  - 3,50 zł
b)      Obiad – 6,50 zł
c)      Podwieczorek – 1,50 zł
d)     Kolacja – 2,50 zł
 
2)      Dla pracowników pedagogicznych:
a)      Obiad – 9,00 zł
 
3)      Termin i sposób wnoszenia opłat za posiłki: do 25 każdego miesiąca gotówką w kasie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej lub przelewem na rachunek  bankowy w/wym. zespołu.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz dyrektorowi Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
§ 3
Traci moc uchwała Nr 13/31/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszeniaw stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017  roku.
 
                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                         Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
                                                                                                    Jerzy Żmijewski
Podpisy członków Zarządu Powiatu
1.      Artur Berus                            .....................................
2.      Katarzyna Bilska                   ......................................
3.      Anna Leżańska                      ….................................
4.      Bogusława Krawczyńska    …..................................


UZASADNIENIE

Zgodnie z § 76 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. (Dz. U. poz. 1872 z późniejszymi zmianami) wysokość opłat za posiłki, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej przedłożył swoje zarządzenie, w którym określił wysokość opłat za posiłki, termin i sposób ich wnoszenia. Wysokość opłat za posiłki dla dzieci i młodzieży została ustalona na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku tzw. „wsadu do kotła”, natomiast koszt posiłku dla pracowników pedagogicznych został ustalony na podstawie rzeczywistych kosztów przygotowania posiłków: kosztów utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników oraz kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłku.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

uchwala (215kB) pdf

Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 listopada 2017, 14:43:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij