Uchwała nr 3/2/2014Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 grudnia 2014wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rokNa podstawie art. 237 ust.2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.)

Uchwała nr 3/2/2014
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 grudnia 2014


wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 237 ust.2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok a mianowicie:
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 329/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.”, zmienionym Uchwałą Nr 12/22/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2014, Uchwałą Nr 14/32/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 kwietnia 2014, Uchwałą Nr 16/37/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 kwietnia 2014, Uchwałą Nr 17/41/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2014, Uchwałą Nr 23/64/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 czerwca 2014, Uchwałą Nr 24/70/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2014, Uchwałą Nr 29/80/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 sierpnia 2014, Uchwałą Nr 31/92/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 sierpnia 2014, uchwałą nr 32/93/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 sierpnia 2014r, uchwałą nr 33/95/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 września 2014r, uchwałą nr 35/103/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 września 2014r, uchwałą nr 36/106/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 września 2014r, uchwałą nr 37/107/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2014r, uchwałą nr 39/109/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 października 2014r, uchwałą nr 40/115/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2014r, uchwałą nr 43/116/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 października 2014r, uchwałą nr 45/121/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 listopada 2014r, uchwałą nr 47/122/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 listopada 2014r, uchwałą nr 48/123/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2014r, uchwałą nr 2/1/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 grudnia 2014r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               Przewodniczący
                                                                    Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                               Jerzy Żmijewski
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
1. Artur Berus
2. Anna Leżańska
3. Katarzyna Bilska
4. Bogusława Krawczyńska

Uchwała Nr 3/2/2014 (178kB) pdf
Uzasadnienie (140kB) pdf
Załącznik Nr 1 (182kB) pdf
Załączniki (179kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (2 stycznia 2015, 10:30:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 394