Uchwała nr 4/3/2014Zarządu Powiatu Skarzyskiegoz dnia 30 grudnia 2014w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rokNa podstawie art. 237 ust.2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz §10 pkt 2 i 3 uchwały Nr 329/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2014 rok uchwala się, co następuje

Uchwała nr 4/3/2014
Zarządu Powiatu Skarzyskiego
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 237 ust.2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz §10 pkt 2 i 3 uchwały Nr 329/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2014 rok uchwala się, co następuje


§ 1
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok a mianowicie:
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 329/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r”, zmienionym Uchwałą nr 336/XLVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2014r, Uchwałą nr 339/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014r, Uchwałą nr 17/41/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r, Uchwałą nr 347/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014r, Uchwałą nr 21/52/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 maja 2014r, uchwałą nr 358/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014r, uchwałą nr 368/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014r, uchwałą nr 376/LII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 sierpnia 2014r, Uchwałą nr 32/93/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 sierpnia 2014r, Uchwałą nr 33/ 95 /2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 września 2014r, Uchwałą nr 378/LIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 września 2014r, Uchwałą nr 382/LIV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2014r, Uchwałą nr 39/109/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 października 2014r, Uchwałą Nr 43/116/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 października 2014r, Uchwałą Nr 2/1/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 grudnia 2014r, Uchwałą Nr 14/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 329/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.”, zmienionym Uchwałą Nr 12/22/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2014, Uchwałą Nr 14/32/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 kwietnia 2014, Uchwałą Nr 16/37/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 kwietnia 2014, Uchwałą Nr 17/41/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2014, Uchwałą Nr 23/64/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 czerwca 2014, Uchwałą Nr 24/70/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2014, Uchwałą Nr 29/80/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 sierpnia 2014, Uchwałą Nr 31/92/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 sierpnia 2014, uchwałą nr 32/93/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 sierpnia 2014r, uchwałą nr 33/95/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 września 2014r, uchwałą nr 35/103/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 września 2014r, uchwałą nr 36/106/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 września 2014r, uchwałą nr 37/107/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2014r, uchwałą nr 39/109/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 października 2014r, uchwałą nr 40/115/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2014r, uchwałą nr 43/116/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 października 2014r, uchwałą nr 45/121/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 listopada 2014r, uchwałą nr 47/122/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 listopada 2014r, uchwałą nr 48/123/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2014r, Uchwałą Nr 2/1/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 grudnia 2014r, Uchwałą Nr 3/2/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014r,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                       Zarządu Powiatu Skarżyskiego

                                                                                                   Jerzy Żmijewski

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
1. Artur Berus
2. Anna Leżańska
3. Katarzyna Bilska

Uchwała (182kB) pdf
Uzasadnienie (140kB) pdf
Załącznik nr 1 (220kB) pdf
Załączniki nr 3 i 4 (351kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Radkiewicz (31 grudnia 2014, 11:51:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450