Uchwała nr 51/128/2014Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 grudnia 2014wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rokNa podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz §10 pkt 2 uchwały Nr 329/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2014 rok

Uchwała nr 51/128/2014
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 grudnia 2014


wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz §10 pkt 2 uchwały Nr 329/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2014 rok


uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok a mianowicie:
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                  Przewodniczący
                                                                       Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                    Michał Jędrys
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
1. Waldemar Mazur
2. Stanisław Dymarczyk
3. Katarzyna Bilska


Uchwała Nr 51/128/2014 (175kB) pdf
Uzasadnienie (140kB) pdf
Załącznik Nr 1 (191kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (9 grudnia 2014, 13:43:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470