Uchwała nr 49/126/2014Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 2 grudnia 2014wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku–Kamiennej na okres do trzech lat.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.595 z późniejszymi zmianami)) oraz Uchwały Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu

Uchwała nr 49/126/2014
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 2 grudnia 2014


wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku–Kamiennej na okres do trzech lat.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.595 z późniejszymi zmianami)) oraz Uchwały Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatuZarząd Powiatu    u c h w a l a,   co następuje:
 
§ 1    
1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia o powierzchni użytkowej 18,00 m2  znajdującego  się w budynku Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego  w Skarżysku–Kamiennej z przeznaczeniem prowadzenie działalności związkowej przez  Koło Szaraków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

2.  Umowa użyczenia może być zawarta na okres do trzech lat.

3. Warunki umowy użyczenia ustali Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku–Kamiennej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego  w Skarżysku–Kamiennej.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                      Przewodniczący
                                                                            Zarządu Powiatu Skarżyskiego

                                                                                       Michał Jędrys
Członkowie Zarządu  
                                                                       
Waldemar Mazur.....................
Stanisław Dymarczyk................
Katarzyna Bilska......................

Uchwała Nr 49/126/2014 (145kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (4 grudnia 2014, 14:37:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466