Uchwała nr 48/124/2014Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 listopada 2014upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej.Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 48/124/2014
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 listopada 2014


upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:


§ 1
Upoważnia się Panią Joannę Żurawkę – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej do dokonania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją programu grantów Fundacji Grupy PKP dla szkół stopnia ponadgimnazjalnego „Z kolei szkoła” i wyznacza się następujący zakres pełnomocnictwa:
1.      podpisanie umowy na realizację programu;
2.      dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi w ramach programu;
3.      podpisywanie dokumentów związanych z realizacją programu i jego rozliczeniem.

§ 2
Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

§ 3  
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Skarżyskiego
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                              Przewodniczący
                                                                                  Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
                                                                                               Michał Jędrys
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:  
1. Waldemar Mazur ……………………...
2. Stanisław Dymarczyk……………………...
3. Katarzyna Bilska …………………......

Uchwała (135kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Radkiewicz (26 listopada 2014, 14:20:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483