Uchwała nr 48/123/2014Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 listopada 2014wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rokNa podstawie art.222 ust 4, art. 259 ust 1 i 3, art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz §10 pkt 1 i 2 uchwały Nr 329/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2014 rok uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 48/123/2014
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 listopada 2014


wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art.222 ust 4, art. 259 ust 1 i 3, art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz §10 pkt 1 i 2 uchwały Nr 329/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2014 rok uchwala się, co następuje:


§ 1
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok a mianowicie:
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 329/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.”, zmienionym Uchwałą Nr 12/22/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2014, Uchwałą Nr 14/32/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 kwietnia 2014, Uchwałą Nr 16/37/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 kwietnia 2014, Uchwałą Nr 17/41/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2014, Uchwałą Nr 23/64/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 czerwca 2014, Uchwałą Nr 24/70/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2014, Uchwałą Nr 29/80/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 sierpnia 2014, Uchwałą Nr 31/92/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 sierpnia 2014, uchwałą nr 32/93/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 sierpnia 2014r, uchwałą nr 33/95/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 września 2014r, uchwałą nr 35/103/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 września 2014r, uchwałą nr 36/106/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 września 2014r, uchwałą nr 37/107/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2014r, uchwałą nr 39/109/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 października 2014r, uchwałą nr 40/115/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2014r, uchwałą nr 43/116/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 października 2014r, uchwałą nr 45/121/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 listopada 2014r, uchwałą nr 47/122/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 listopada 2014r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                           Zarządu Powiatu Skarżyskiego

                                                                                                                               Michał Jędrys

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:

1. Waldemar Mazur
2. Stanisław Dymarczyk
3. Katarzyna Bilska

Uchwała (178kB) pdf
Uzasadnienie (319kB) pdf
Załącznik nr 1 (228kB) pdf
Załączniki zarząd (213kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Radkiewicz (26 listopada 2014, 14:11:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 514