Uchwała nr 44/117/2014Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 6 listopada 2014zmiany uchwały Nr 6/11/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” przy ul. Rejowskiej 53 w Skarżysku –Kamiennej.Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 112 ust 7 stawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 poz.182 ze zm.)

Uchwała nr 44/117/2014
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 6 listopada 2014


zmiany uchwały Nr 6/11/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” przy ul. Rejowskiej 53 w Skarżysku –Kamiennej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 112 ust 7 stawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 poz.182 ze zm.)Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W  uchwale Nr 6/11/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” przy ul. Rejowskiej 53 w Skarżysku –Kamiennej, zmienionej uchwałą Nr 33/89/2011  Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” przy ul. Rejowskiej 53 w Skarżysku –Kamiennej, wprowadza się następujące zmiany:
W § 1 datę  „do 30.06.2016 r.”  zastępuje się słowami „  na czas nieokreślony”.
 
§ 2.
 
Upoważnia się Starostę Powiatu Skarżyskiego do dokonania zmian umowy o pracę z Panią Elżbietą Azarowicz  stosownie do treści uchwały.
                                                          
 § 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                        Przewodniczący
                                                                             Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                          Michał Jędrys
                                          
                                                                                                     
 Członkowie Zarządu:
 
1.      Waldemar Mazur ……………………
2.      Stanisław Dymarczyk………………
3.      Katarzyna Bilska ……………………

uchwała Nr 44/118/2014 (146kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (17 listopada 2014, 14:01:29)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Górlaczyk (17 listopada 2014, 14:03:25)
Zmieniono: zmiana numeru uchwały-wpisany omyłkowo 118 zamiast 117

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 473