Uchwała nr 45/120/2014Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 12 listopada 2014powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 9g ust 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 393)

Uchwała nr 45/120/2014
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 12 listopada 2014


powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 9g ust 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 393)Zarząd Powiatu   u c h w a l a   co   następuje:   
 
§ 1
 
W celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy powołuje się komisje egzaminacyjne  w następujących składach:
 
 
 1.    Dla Pani Sylwii Chłopek-Śnioch:
a)     Michał Jędrys                                  - przewodniczący komisji
b)     Marianna Poddębniak                      - przedstawiciel organu sprawującego nadzór    pedagogiczny
c)     Mariusz Kawa                                    - dyrektor szkoły
d)     Jolanta Zalewska                               - ekspert z listy ekspertów MEN
e)     Jacek Sabat                                      - ekspert z listy ekspertów MEN
 
 2.    Dla Pana Adama Stefańskiego:
a)     Michał Jędrys                                 - przewodniczący komisji
b)     Marianna Poddębniak                     - przedstawiciel organu sprawującego                                                              nadzór pedagogiczny
c)     Janusz Maciejewski                         - dyrektor szkoły
d)     Jolanta Zalewska                            - ekspert z listy ekspertów MEN
e)     Jacek Sabat                                  - ekspert z listy ekspertów MEN
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                  Przewodniczący
                                                                     Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
                                                                                   Michał Jędrys
 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu
 
1.      Waldemar Mazur   .............................         
2.      Stanisław Dymarczyk   .......................                  
3.      Katarzyna Bilska     ............................       

uchwała Nr 45/120/2014 (140kB) pdf            

metryczka


Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (17 listopada 2014, 13:47:51)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Górlaczyk (17 listopada 2014, 13:54:57)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 555