Uchwała nr 40/114/2014Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 października 2014wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rokNa podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn.zm.)

Uchwała nr 40/114/2014
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 października 2014


wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn.zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok a mianowicie:

1. Przenosi się plan wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w tej samej klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodniczący
                                                                       Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                    Michał Jędrys
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
1. Waldemar Mazur
2. Stanisław Dymarczyk
3. Katarzyna Bilska

Uchwała Nr 40/114/2014 (170kB) pdf
uzasadnienie (135kB) pdf
Załącznik Nr 1 (180kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (21 października 2014, 12:11:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457