Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.13.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: 27.11.2018r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup dziewięciomiejscowego mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku - Kamiennej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.12.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 26 października 2018  10:00
wynik postępowania: 15.11.2018r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.10.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 12 października 2018  10:00
wynik postępowania: 24.10.2018r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.9.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 11 października 2018  10:00
wynik postępowania: 24.10.2018r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w części 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.7.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 14 września 2018  10:00
wynik postępowania: 27.09.2018r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w części 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.6.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: 03.09.2018r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 5 oraz unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 1, 2, 3, 4 i 6 

zamówienie na:

Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.5.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: 16.08.2018r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.4.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: 05.09.2018r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych – boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku – Kamiennej ul. 1 Maja 82

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.3.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: 07.05.2018r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych – boisko przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Skarżysku – Kamiennej ul. Spacerowa 31, boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku – Kamiennej ul. 1 Maja 82, boisko i plac zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.1.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 26 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: 21.03.2018r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania w części 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)