Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 3 budynków należących do Powiatu Skarżyskiego: Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1-go Maja 105, Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sporna 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IM.041.5.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: 21.12.2017r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.4.2017
wartość: poniżej 209.000 euro
termin składania ofert: 23 października 2017  10:00
wynik postępowania: 17.11.2017r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.3.2017
wartość: poniżej 209.000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: 08.08.2017r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.2.2017
wartość: poniżej 209.000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: 07.06.2017r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetrag nieograniczony
nr sprawy: IM.272.1.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: 07.06.2017r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)