Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu wideo w ramach zadania: Zakup wyposażenia do biblioteki pedagogicznej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.19.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 21 października 2014  10:00
wynik postępowania: 22.10.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.15.2014
wartość: powyżej 207.000 euro
termin składania ofert: 20 października 2014  10:00
wynik postępowania: 21.10.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.18.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 20 października 2014  10:00
wynik postępowania: 27.10.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku -Kamiennej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.17.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 17 października 2014  10:00
wynik postępowania: 20.10.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2, 3, 4, 5 i zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 1 

zamówienie na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.16.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 22 września 2014  10:00
wynik postępowania: 01.10.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.14.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: 04.08.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa Internetu oraz urządzeń sieciowych zapewniających prawidłowe korzystanie z Internetu w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.13.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: 31.07.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Suchedniów, obręb Ostojów

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.12.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: 21.07.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.11.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: 10.07.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku -Kamiennej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.10.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: 01.07.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.9.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: 20.06.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Opracowanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej w Skarżysku – Kamiennej wraz z koncepcją ochrony przeciwpowodziowej Miasta Skarżyska – Kamiennej wynikającej z oceny stanu technicznego wałów

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.6.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: 18.06.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim w Skarżysku – Kamiennej na bibliotekę pedagogiczną

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.7.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: 13.06.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oefrty 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.5.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: 09.06.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Adaptacja pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim w Skarżysku – Kamiennej na bibliotekę pedagogiczną

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.4.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2014  10:00
wynik postępowania: 02.06.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.3.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2014  10:00
wynik postępowania: 28.05.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.2.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2014  10:00
wynik postępowania: 22.05.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.05.2014r. - ponowny wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2014  10:00
wynik postępowania: 31.03.2014r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Odbiór i kasacja wycofanych z użytku przez Wydział Komunikacji i Transportu tablic rejestracyjnych.

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Poniżej 14 000 euro
nr sprawy: 1/2014
wartość: około 5 000 zł
termin składania ofert: 23 stycznia 2014  15:00
wynik postępowania: Zapytanie ofertowe rozstrzygnięte.Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza (50% ceny ). ZPZ " Metalika" Anna Borowiec Suchedniów ul. Stokowiec 1a.  

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)