Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Zakup 9 – osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.4.2020
wartość: powyżej 214.000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: 28.08.2020r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie w 2020 roku prac geodezyjno – kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.5.2020
wartość: powyżej 214.000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: 07.09.2020r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID – 19 na terenie powiatu skarżyskiego

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.3.2020
wartość: powyżej 214.000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: 17.09.2020r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Rozbudowa budynku biurowego o windę zewnętrzną (dźwig osobowy z szybem zewnętrznym) wraz z instalacją elektryczną, przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudową infrastruktury zewnętrznej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.2.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sporna 6 w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.1.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2020  10:00
wynik postępowania: 27.05.2020r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)