Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sporna 6 w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.1.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2020  10:00
wynik postępowania: 27.05.2020r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)