Ogłoszenie o przetargu ustnym prowadzonym w drodze licytacji na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes-Benz05.07.2017

Ogłoszenie o przetargu ustnym prowadzonym w drodze licytacji na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes-Benz

05.07.2017


Ogłoszenie
Starosty Powiatu Skarżyskiego
z dnia 05.07.2017 roku
o przetargu ustnym prowadzonym w drodze licytacji na sprzedaż samochodu osobowego    marki Mercedes-Benz
1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
1.1. Powiat Skarżyski
1.2. ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
1.3. Tel. 41 39 53 000
1.4. Fax 41 25 24 001
2.  Przedmiot sprzedaży
2.1.Marka, model, wersja: Mercedes-Benz, C180 Kat. 202, Elegance
a) Nr identyfikacyjny VIN: WDB2020181F251169,
b) Nr rejestracyjny (niemiecki): BA GM 1976 (brak dowodu rejestracyjnego),
c) Rok produkcji: 1995
d) Data pierwszej rejestracji: 15.05.1995r.
e) Pojemność / moc silnika: 1799 ccm / 90kW (122KM),
f)  Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy,
g) Rodzaj skrzyni biegów: manualna,
h) Kolor powłoki lakierowej: zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym.
Pojazd można zarejestrować bez okazania niemieckiego dowodu rejestracyjnego. Kupujący musi opłacić podatek akcyzowy. Dokument zapłaty będzie wystarczający do wniosku zarejestrowania pojazdu.
3. Cena wywoławcza pojazdu:
Wartość brutto przedmiotu licytacji określona została przez licencjonowanego rzeczoznawcę i jest zarazem ceną wywoławczą ruchomości.
3.1. Samochód osobowy marki Mercedes-Benz C 180 Kat. 202 Elegance
– cena wywoławcza 850,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) – cena minimalna.
3.2. Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.
3.3.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium oraz złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 niniejszego ogłoszenia.
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
4.1.Przedmiot przetargu (licytacji) będzie można oglądać w dni i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, po uprzednim ustaleniu terminu z Panem Januszem Kuźdubem (Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem),
4.2. Kontakt w sprawie oględzin samochodu: Janusz Kuźdub tel. 41 39 53 075.
5. Wadium:
5.1. Sprzedający żąda wpłacenia wadium w złotych polskich i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu (licytacji).
5.2. Wysokość wadium, jakie należy wnieść:
a) Samochód osobowy marki Mercedes-Benz C 180 Kat. 202 Elegance – wysokość wadium: 85,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100);
5.3. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 Getin Noble Bank SA najpóźniej do dnia 18.07.2017r.
6. Miejsce i termin licytacji:
6.1. Przetarg odbędzie się dnia 20.07.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, sala nr 102 – I piętro.
7. Uprawnionym do kontaktu z uczestnikami w zakresie postępowania przetargowego jest Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem Pan Janusz Kuźdub tel. 41 39 53 075.
8. Uczestnicy przetargu (licytacji) maja obowiązek zapoznania się z Regulaminem przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż samochodu osobowego.
9. Uczestnicy przystępując do przetargu ustnego złożą oświadczenie o zapoznaniu się (i akceptacji) z treścią Regulaminu, wzoru projektu umowy, a także stanem technicznym pojazdu.
10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo dokonania korekty ogłoszenia, lub wprowadzenia zmian w zakresie warunków zawartych w ogłoszeniu.
12. Ogłoszenie zostało zamieszczone na:
a) tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
b) stronie internetowej Sprzedającego (BIP): http://powiat.skarzyski.lo.pl/


                                                                                           Wicestarosta

                                                                                            Artur Berus
 
Regulamin przetargu (16kB) word
Oświadczenie (15kB) word
Projekt umowy (23kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Kutwin (5 lipca 2017)
Opublikował: Katarzyna Kutwin (6 lipca 2017, 09:47:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307